senka

• Metal Matik - PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA •

Metal Matik vrši usluge mašinske obrade struganjem, glodanjem, bušenjem, brušenjem čelika. Obavljamo i bravarske radove od inox-a (prohroma) i crnog čelika. Na zahtev klijenata projektujemo i izrađujemo, po uzorku ili crtežu pozicije mašinskih sklopova i rezervne delove u hemijskoj, prehrambenoj, rudarskoj i drugim industrijama.

Metal Matik doo, Beocin

Pužni transporteri

Pužni transporteri se koriste u mnogim industrijskim aplikacijama svakog dana za efikasno transportovanje raznih rasutih materijala.
     Glavna funkcija pužnih transportera je da prenose rasut materijal iz jednog procesa u drugi.
Puži transporteri su veoma isplativi i zahtevaju minimalno održavanje za rad.
Prednosti korišćenja:
 • Idealni za rukovanje suvih i polusuvih materijala.
 • Isplatljiviji u odnosu na druge načine transporta poput trakastog,pneumatskog itd.
 • Efikasno distribuišu rasute materijale na ralzičite lokacije korišćenjem više ulaznih i izlaznih tačaka.
 • Potpuno zatvoreni za korozivne ili opasne uslove.

            Pužni transporteri se izrađuju kao cevni i kao koritasti.
U okviru proizvodnog programa metal - matik-a proizvode se pužni transporteri različitih veličina (prečnik spirale standardno do 1200 mm a po potrebi i preko toga), tipova (spirala sa stalnim ili promenjljivim korakom; sa stalnim ili promenljivim prečnikom spirale; kombinovani tip sa promenljivim korakom i promenljivim prečnikom spirale) i namena(za zrnaste i praškaste materijale, za paste)
Metal Matik doo, Beocin

Trakasti transporteri

 Trakasti transporteri su najekonomičniji način transporta rasutih materijala preko kratkih i velikih udaljenosti. Trakasti transporteri su idealni za transport rasutih materijala velikih dimenzija. Izgled vašeg postrojenja može se pojednostaviti i učiniti efikasnijim uz upotrebu trakastih transportera.

Prednosti korišćenja trakastih transportera:
 • Idealan je za prenošenje široke palete rasutih materijala
 • Mogućnosti  velikih transportnih kapaciteta​
 • Može se koristiti za prenošenje rasutih materijala horizontalno ili pod uglom
 • Zahtevi snage pogonskog motora su znatno niži u odnosu na druge vrste transportera
Trakaste transportere karakteriše odsustvo loma/oštećenja transportovanog materijala kako rasutog tako i komadnog, najmanji utošak energije po toni transportovanog materijala, niski troškovi održavanja i dug vek eksploatacije. U okviru proizvodnog programa metal - matik-a proizvodi se više tipova i veličina trakastih transportera sa različitim transportnim trakama (gumena, PVC itd.)
Metal Matik doo, Beocin

Kofičasti transporteri

Jedan od najefikasnijih načina da se podigne rasuti materijal vertikalno je korišćenjem kofičasti elevatora. Kofičasti elevator se sastoji od niza kofica pričvršćenih za beskonačni kaiš. Kaiš je postavljen preko pogonskog i zateznog bubnja  koji se nalaze u glavi i u stopi elevatora. Kofice se nalaze u kućištu elevatora i njima se prenosi materijal. Kofica zahvata materijal prilikom prolaska pokraj mesta usipanja materijala zatim ga vertikalno transportuje kroz kolonu ka glavi elevatora gde se vrši istovar materijala ka sledećem procesu. Metal-Matik proizvodi širok spektar kofičastih elevatora na osnovu karakteristika rasutog materijala i zahteva procesa.

Prednosti korištenja kofičastih elevatora:
 • Dizajniran za rukovanje širokom paletom rasutih materijala
 • Potpuno zatvoren za prašinu i vremenske uticaje
 • Zauzima malo prostora
Metal Matik doo, Beocin

Lančani transporteri

Lančani transporteri su odličan dodatak pužnim i trakastim transporterima u rukovanju rasutim materijalima. Lančani transporteri mogu se koristiti za transport, izuzimanje ili doziranje rasutih materijala iz jednog procesa u drugi. Kompaktan i svestran dizajn omogućava lančanim transporterima da se uklope u gotovo bilo koji raspored postrojenja.

Prednosti korišćenja lančastih transportera:
 • Idealan za rukovanje suvih, praškastih materijala
 • Minimalna degradacija proizvoda tokom transporta

Lančasti transporter za transport zrnastih i praškastih materijala karakteriše relativno velik kapacitet u odnosu na njihove dimenzije,relativnomali utošak energije po toni transportovanog materijala, niski troškovi održavanja i dug vek eksploatacije. U okviru proizvodnog programa metal - matik-a proizvodi se više veličina lančastih transportera sa različitim tipovima transportnog lanca.
Lančasti transporteri primenu nalaze najčešće u okviru silosnih centara, i na pozicijama gde se javlja potreba za transport  na udaljenosti i do 100 m.
Metal matik logo

Ono što nas izdvaja od konkurentskih firmi je potpuno opremnjen mašinski park i stručan kadar u svim oblastima kojima se kompanija bavi.

Naš cilj jeste da svojim proizvodima zadovoljimo potrebe, želje i zahteve potrošača s toga smo stalno u procesu inovacija i idemo u korak sa razvojem industrije.

100% KVALITETNA

mašinska obrada struganje, glodanje, bušenje, brušenje čelika

Radno vreme
 • Ponedeljak - Petak : 07:00 - 15:00
 • Subota : Ne radimo
 • Nedelja : Ne radimo
Metal Matik info
All rights reserved © 2016 Metal Matik SZR
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia